Son ASM Değerlendirme Kriterleri

Son ASM Değerlendirme Kriterleri

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği için
tıklayınız.
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tıklayınız.
Aile Sağlığı Merkezi Değerlendirme Formu Ek:1 için tıklayınız.
Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme Formu Ek:2 için tıklayınız.