Son ASM Değerlendirme Kriterleri

Son ASM Değerlendirme Kriterleri

2017 YILI
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği için
tıklayınız.

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tıklayınız.
Aile Sağlığı Merkezi Değerlendirme Formu Ek:1 için tıklayınız.

Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme Formu Ek:2 için tıklayınız.

2017 Yılı 2. Periyodik Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık Ayı ASM ve AHB İzleme ve Değerlendirme Planına ulaşmak için tıklayınız.